ח”י פעימות

מנגינה

מרים הנביאה

סולו תוף מרים

שיתוף פעולה עם רוס דאלי

עם ארה דינקג’יאן